Plaćanje kreditnim karticama

Ukoliko ste primili potvrdu o rezervaciji od strane turističke agencije "Turist", ovdje izvršite plaćanje akontacije i troškova rezervacije putem keditne kartice.

Konačni obračun i naplata troška privatnog smještaja izvršava se u gotovini, na recepciji turističke agencije "Turist" u Cresu, ulica Cons 11.

Postupak je slijedeći:

  • popunite polja s osobnim podacima
  • iznos akontacije i troška rezervacije:
  • akontacija za jednu sobu u sobama "Cres" i "Rivijera": 375,00 kn
  • akontacija za 1 sobu "Tamaris": 750,00 kn
  • rezervacija za 1 privatni apartman 150,00 kn
  • rezervacija za 1 privatnu sobu 75,00 kn
  • ili iznos koji ste dogovorili sa sektorom prodaje turističke agencije "Cresanka"
  • kliknite na tipku "Nastavi s plaćanjem"