Opći uvjeti poslovanja

 

 • Upiti i rezervacije prihvaćaju se putem naših web stranica (e-mail ili kontakt obrazac), poštom, faxom ili osobno na recepciji privatnog smještaja.
 • Gost garantira rezervaciju uplatom troška rezervacije u iznosu od 20 € po apartmanu u privatnom smještaju ili iznos po specifikaciji kojeg je dogovorio sa prodajnim odjelom privatnog smještaja.
 • Iznos akontacije je moguće uplatiti: ONLINE/ KREDITNIM KARTICAMA ili OFFLINE putem bankovne doznake, te osobno na recepciji Turistbiro Cres ili Valun
 • Prijava u privatni smještaj – do 22,00 sati
 • Odjava iz privatnog smještaja – do 11.00 sati
 • Dodatni troškovi za zakašnjele odjave: naplaćuje se još 1 dodatni dan boravka
 • Navedene cijene u cjeniku važe za boravak u bilo kojem trajanju (od 1 dana pa na dalje).
 • Konačni obračun se podmiruje na recepciji privatnog smještaja prije odlaska, a za agencijske goste obračun 100% unaprijed.
 • Navedene cijene su informativne a privatni smještaj si zadržava pravo promjene.
 • Izmjena rezervacija moguća je samo u pisanom obliku Sektora prodaje tvrtke.
 • Privatni smještaj si zadržava pravo odbiti rezervaciju u slučaju da gost ne podmiri trošak rezervacije, u slučaju da zlouporabi sustav i u slučaju da je gost od prije svima poznat kao neplatiša ili problematičan.
 • Obavijest o načinu podnošenja prigovora
  Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošača da pritužbu na kvalitetu naših usluga može dostaviti u pisanom obliku na: Cresanka d.d., Varozina 25, 51557 Cres ili na e-mail adresu: cresanka1@ri.t-com.hr ili na fax: 051/571-163. Odgovor na Vaš prigovor dobit ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Dodatne informacije:

Turist biro Cres:
tel: 00385 / 51 571 133
bookingcres@tbcres.com