Plaćanje kreditnim karticama

Ukoliko ste primili potvrdu o rezervaciji od strane turističke agencije “Turist”, ovdje izvršite plaćanje akontacije i troškova rezervacije putem keditne kartice.

Konačni obračun i naplata troška privatnog smještaja izvršava se u gotovini, na recepciji turističke agencije “Turist” u Cresu, ulica Cons 11

Ime

Prezime

Adresa

Grad

ZIP

Zemlja

Telefon

E-mail

Ukupno

EUR
Postupak plaćanja akontacije
 • popunite polja s osobnim podacima
 • iznos akontacije i troška rezervacije:
  • akontacija za jednu sobu u “Vili Rivijera”: 50 €​
  • rezervacija za 1 privatni apartman 20 €
  • rezervacija za 1 privatnu sobu 10 €
  • ili iznos koji ste dogovorili sa sektorom prodaje turističke agencije “Cresanka”
 • kliknite na tipku “Nastavi s plaćanjem”
Kartice prihvata
Visa kreditna kartica - Kamp Kovačine, Cres
Mastercard kreditna kartica - Kamp Kovačine, Cres
American Express kreditna kartica - Kamp Kovačine, Cres